‘Speeltuinbende XL’ nieuw initiatief van start dankzij VriendenLoterij

Samen in de speeltuin spelen blijkt voor kinderen met een handicap niet vanzelfsprekend, ook niet bij speeltuinen die voor hen fysiek toegankelijk zijn met goede speeltoestellen. Om die reden lanceren wij vandaag het initiatief ‘Speeltuinbende XL’ om kinderen met en zonder handicap samen te brengen in de speeltuin. Dit doen we onder andere door het geven van Samenspeelkisten vol inclusieve spelletjes en het organiseren van Samenspeelmiddagen. Daarnaast lanceren we komend jaar een interactief online platform waar gezinnen met elkaar speelafspraken kunnen maken. De VriendenLoterij vindt het belangrijk dat iedereen een gelijke kans krijgt om mee te doen en steunt het project daarom met een schenking van 495.000 euro. Dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij kan het initiatief nu van start gaan!

Eerste lokale Samenspeelbende

Vandaag ontvangt Miranda Leeuwis, moeder van een meervoudig gehandicapte dochter, als eerste lokale Speeltuinbende een Samenspeelkist. De ambitie is dat er over drie jaar 100 lokale Speeltuinbendes zijn met in totaal 2.500 aangesloten gezinnen.

Miranda: “Wij organiseren hier in Barneveld de eerste Samenspeeldag met deze doos vol spelletjes, zoals een regenboog parachute met balletjes en een bowlingspel. Lokale Speeltuinbendes zijn de oplossing om kinderen met en zonder beperking samen te leren spelen, creëren écht inclusieve speelplekken en volop speelplezier voor iedereen.”

We bedanken de deelnemers van de VriendenLoterij dat ze dit mogelijk maken.

Over Speeltuinbende XL

De Speeltuinbende XL ondersteunt en inspireert ouders van kinderen met of zonder handicap om in hun eigen omgeving met elkaar in actie te komen. Het geeft ouders en kinderen de handvatten die nodig zijn om samen te kunnen spelen in hun buurt. Denk hierbij aan een Samenspeelkist die kinderen met en zonder handicap dichter bij elkaar brengt met materialen om speelactiviteiten te organiseren. Daarnaast organiseert de Speeltuinbende landelijke en lokale Samenspeelmiddagen. En is er komend jaar een online interactief platform waar gezinnen elkaar kunnen vinden. Op deze manier biedt het alle middelen, online en offline, lokaal en landelijk, om een maatschappelijke beweging in gang te zetten. En natuurlijk blijft de Speeltuinbende speeltuinen testen, om nog meer toegankelijke speelplekken te creëren. Alle gezinnen die samen spelen belangrijk vinden en willen dat ieder kind mee kan doen, kunnen zich aansluiten bij de Speeltuinbende of zelf een lokale Speeltuinbende oprichten.

Richt je eigen Speeltuinbende op

Onze Speeltuinbendeleider Cerunne roept iedereen op om mee te helpen.

Cerunne: “Gezinnen waarvan tenminste een kind een beperking heeft, ervaren vaak een hoge sociale en emotionele drempel om naar een speeltuin te gaan. Zelfs als deze fysiek toegankelijk is met goede speeltoestellen. Het is van groot belang dat we nu ook aandacht gaan besteden aan het sociale aspect en kinderen met en zonder beperking leren om samen te spelen. Hiervoor bieden wij handvatten zoals het faciliteren van een Samenspeelkist vol met spelletjes, organiseren wij Samenspeelmiddagen en komt er een interactief online platform. Maar, dit kunnen wij niet alleen. Daarom roep ik gezinnen, speeltuinen en gemeentes op om lokale Speeltuinbendes op te richten. Zodat er straks in elke gemeente ten minste één inclusieve speelplek is waar kinderen met en zonder handicap kunnen samenspelen.”

Start jouw eigen lokale Speeltuinbende

Over de VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk. Het initiatief de Speeltuinbende XL kan dankzij een gift van de VriendenLoterij een grote stap vooruit en duizenden kinderen met een handicap helpen om vrienden te maken en samen te spelen. Na het project van drie jaar staat er een stevige basis.

Dorine Manson, Managing Director VriendenLoterij: “Stichting het Gehandicapte Kind signaleert dat onbekendheid bij kinderen en ouders over hoe om te gaan met mensen met een handicap, één van de oorzaken is van eenzaamheid onder gehandicapte kinderen. Dat werpt voor deze kinderen en hun gezin een hoge mentale drempel op om naar de speeltuin te gaan en vrienden te maken. Met de extra bijdrage van de VriendenLoterij realiseert Stichting het Gehandicapte Kind via de Speeltuinbende XL binnen drie jaar een meer inclusieve speelcultuur. Wij vinden dat iedereen in de Nederlandse samenleving een gelijke kans moet krijgen om mee te doen. Daarom dragen wij hier graag aan bij.”

Speel mee met de VriendenLoterij voor het Gehandicapte Kind

Speeltuinbende XL
Cerunne3 mei 2021