Spelvoorwaarden kleurwedstrijd

 1. Deze wedstrijd is voor iedereen die als kind mag worden beschouwd.
   
 2. De kleurplaat kun je downloaden op www.speeltuinbende.nl
   
 3. Deelnemen aan deze wedstrijd is gratis.
   
 4. Elk kind mag één keer een kleurplaat insturen.
   
 5. De inzending voor de kaarten voor De Grote Samenspeeldag moet uiterlijk 22 mei 2023 als bericht op Instagram zijn geplaatst met vermelding van @despeeltuinbende en de voornaam en leeftijd van de maker.
   
 6. De winnaars worden gekozen uit alle inzendingen en bekendgemaakt op dinsdag 25 mei en zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
   
 7. Om mee te kunnen doen met de kleurwedstrijd op De Grote Samenspeeldag moet je als bezoeker met toegangskaartje je kleurplaat bij je hebben op 4 juni. De winnaars hiervan worden bekend gemaakt na afloop van De Grote Samenspeeldag en krijgen daarover binnen 14 dagen bericht.
   
 8. De winnaars worden gekozen door een door de Speeltuinbende aangewezen jury.
   
 9. Voor de ouders/verzorgers: door deelname ga je akkoord met de actievoorwaarden en de privacy voorwaarden.
   
 10. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar. Mochten onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat een prijs niet geleverd kan worden, dan behoudt de Speeltuinbende zich het recht voor om de prijs te vervangen voor een vergelijkbare prijs. Wij nemen in dat geval contact op met de prijswinnaar(s).
   
 11. De prijswinnaars worden gepubliceerd op de kanalen van de Speeltuinbende voorzien van de voornaam en leeftijd van de winnaar.
   
 12. Over de uitslag van de kleurwedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
   
 13. Door deel te nemen geef je de Speeltuinbende toestemming om foto’s van de ingestuurde kleurplaten te gebruiken voor publicatie. Dit geldt ook voor eventuele andere toegestuurde foto’s die samenhangen met de deelname aan deze actie. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen restitutie of vergoeding.
   
 14. Heb je bezwaar tegen de voorwaarden dan kan dit voorafgaand aan deelname schriftelijk worden bekendgemaakt aan de Speeltuinbende via info@despeeltuinbende.nl.
   
 15. Persoonsgegevens met betrekking tot de kleurwedstrijd worden niet verstrekt aan derden en alleen gebruikt in het kaders van de Speeltuinbende en/of De Grote Samenspeeldag.
   
 16. De actie wordt, in het kader van de Grote Samenspeeldag 2023 georganiseerd door de Speeltuinbende, een initiatief van Stichting Het Gehandicapte Kind.
   
 17. De genoemde partijen zijn onder geen beding aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit deelname aan deze kleurwedstrijd.