Stoelendans maar dan anders

Tip #8

Doen er kinderen met een rolstoel mee? Gebruik kranten in plaats van stoelen.

Zet de stoelen in een kring/leg de kranten in een kring. Start de muziek. De spelers dansen om de stoelen of kranten heen. Haal een paar kranten/stoelen weg. Stop de muziek. Er mogen meerdere kinderen op een krant staan of op een stoel zitten. Lukt het ons om met z’n allen op zo min mogelijk kranten of stoelen te zitten?

Let op: geef op tijd aan wat de laatste ronde wordt: waar het uitdagend is maar niet onmogelijk. Zorg er zo voor dat de groep een succeservaring heeft.

Doen er kinderen met een auditieve beperking mee? Zorg dat ze kunnen zien dat de muziek stopt. Dat kan door te zwaaien of door een lamp te gebruiken. Zolang de muziek aan staat zwaaien de spelleider en alle kinderen met een hand. De lamp gaat uit als de muziek stopt.